Siron_RPB_red

Výstavba penziónu bola spolufinancovaná s podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

opkahr2Siron_RPB_red

Výstavba penziónu bola spolufinancovaná s podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

opkahr2

Spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. bola založená 31. 5. 1996 a od tej doby úspešne pôsobí v oblasti stavebníctva, hlavne so zameraním na realizáciu zatepľovania bytových domov, rodinných domov a rekonštrukcií budov.

Z ponuky výrobcov zatepľovacích systémov etablovaných na slovenskom trhu si po určitom čase a skúškach vybrala zatepľovací systém

MULTITHERM P - polystyrén EPS a XPS
MULTITHERM M-D - minerálnovláknité dosky
MULTITHERM M-L - minerálnovláknité lamely
MULTITHERM NEO - polystyrén EPS NEO

od výrobcu spoločnosti BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o., ktorý spĺňa nami požadované vysoké kritériá kvality. SIROŇ plus s.r.o. vlastní licenciu TSÚS, ktorá oprávňuje na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a certifikát BASF na aplikáciu systémov a produktov spoločnosti BASF a zatepľovacích systémov. Ďalej spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. zabezpečuje predaj a prenájom fasádneho lešenia typu GRAF a v súčasnej dobe disponuje s cca. 15.000 m2 lešenia.

V roku 2013 spoločnosť SIROŇ plus, s.r.o., zaviedla a používa systém:
  • manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008
  • environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ EN 14001:2004
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009
  • manažérstva kvality v projektoch podľa normy STN EN ISO 10006:2004/ ISO 10006:2003"

Hlavnou činnosťou spoločnosti je:
  • zatepľovanie budov
  • stavebná činnosť
  • predaj a prenájom fasádneho lešenia
  • predaj tovaru na zateplenie budov
  • prenájom nebytových priestorov
  • prevádzkovanie Penziónu SIROŇ v Detve
Stacks Image 142